Gespreksleiders

Taken
Opleiding
Functiecriteria

 

Gespreksleiders

De gespreksleiders zijn van doorslaggevend belang voor het welslagen van een spiegelbijeenkomst. Zij moeten ervoor zorgen dat de doelstelling van de bijeenkomst wordt gehaald, dat wil zeggen dat de patiënten/ cliënten heldere en zo volledig mogelijke informatie geven ? zowel positief als negatief ? over hun ervaringen met de desbetreffende afdeling. Daarvoor is het nodig dat de gespreksleiders over gesprekstechnische kennis en vaardigheden beschikken. Als voorzitter moet één van de twee gespreksleiders de gang van zaken tijdens de bijeenkomst bewaken.

Taken

De taken van de gespreksleiders zijn:
– de bijeenkomst inleiden;
– de patiënten kennis met elkaar laten maken;
– structuur in het gesprek aanbrengen;
– de tijd bewaken;
– ervoor zorgen dat de patiënten in een veilige sfeer kunnen vertellen wat hun 
  persoonlijke ervaringen met de afdeling zijn;
– zorgen dat er geen discussie optreedt met de toehoorders.

Hoewel een ervaren gespreksleider ook alleen een spiegelbijeenkomst kan leiden, is het aan te raden om een spiegelbijeenkomst met z?n tweeën te leiden. Dat biedt steun en vermindert bijvoorbeeld de kans om zwijgzame mensen over het hoofd te zien. De gespreksleiders bespreken hierbij van tevoren de rolverdeling.

Opleiding

In het algemeen bestaat de opleiding tot gespreksleider uit drie fasen. Potentiële gespreksleiders volgen twee maal een dag de training voor gespreksleiders. In de tussenliggende periode is het de bedoeling dat zij als toeschouwer een spiegelbijeenkomst bijwonen en vervolgens kunnen ze zelf één of meer bijeenkomsten leiden, onder supervisie van een ervaren gespreksleider. Na de tweede trainingsdag leidt de nieuwe gespreksleider dan nog een aantal spiegelbijeenkomsten samen met een ervaren gespreksleider.

Functiecriteria (toekomstige) gespreksleiders
De gespreksleider heeft een HBO- of academische opleiding, heeft ervaring met het werkveld waarop de spiegelbijeenkomst betrekking heeft, kan groepen leiden, is empathisch en beschikt over gesprekstechnische vaardigheden met name op het gebied van exploreren.