Publicaties


  1. 1. Spiegelbijeenkomsten, een methode voor feedback van patienten. 
       Mul,M en Y.Witman Amsterdam AMC 2009; 2e ed. Boek,
       Dit boek is momenteel uitverkocht.

  2. Leren van patiënten. Spiegelbijeenkomsten leveren zorgverleners
      nuttige feedback. Wit, F. de, M. Mul en R. Bal. Medisch Contact
      63 (23), 6 juni 2008, p.990-993.

  3. Het ontdekken van blinde vlekken in de zorg.
      Spiegelbijeenkomsten als input voor patiëntgerichtheid.
      Feijter, C. de. Huisarts in praktijk. 18 (7)2007: 30-31.

  4. Op spreekuur bij de patiënt. Patiënten houden artsen een
      spiegel voor. Witman,Y. Medisch Contact 56 (19), 11 mei 2001.

  5. Luisteren naar de consument van de gezondheidszorg. 
      Krol, LJ, R de Leeuw en TW de Wilde.
      Ned Tijdschr Geneeskunde.1980, 124: 1585-93.

     Dit is een al ouder maar zeer lezenswaardig artikel, niet over
     spiegelbijeenkomsten maar over de ouderavonden op de
     afdeling neonatologie van het AMC, die aan de basis hebben
     gestaan van de ontwikkeling van de spiegelbijeenkomsten.
     Met nuttige tips voor gespreksleiders.

 1.