Ondersteuning

Is er ondersteuning mogelijk bij het starten van spiegelbijeenkomsten?

Het invoeren van spiegelbijeenkomsten in uw instelling gaat niet vanzelf. 

U moet draagvlak creëren en zorgen dat uw collega’s of medewerkers bereid zijn de spiegelbijeenkomsten te zien als een kans om de organisatie als geheel en hun eigen werkzaamheden in het bijzonder te verbeteren. 

Hoe draagvlak wordt verworven en collega’s gemotiveerd, is in elke instelling of elk bedrijf verschillend. Daarin kunnen wij u adviseren en u behoeden voor valkuilen.

Als u spiegelbijeenkomsten wilt invoeren dan is een serieuze voorbereiding en uitwerking een ‘voorwaarde zonder welke niet’. Projectmanagement is daarbij noodzakelijk. Daarvoor werken wij met een draaiboek dat zeer beproefd is in de praktijk.

In dat boek vindt u de te ondernemen stappen, zoals het aantal en de aard van de voorbereidende bijeenkomsten, het uitnodigen op zichzelf, criteria voor de selectie van en aanwijzingen voor de gespreksleiders en natuurlijk het organiseren, implementeren en borgen van de beoogde verbeteringen. 

Welke ondersteuning is er precies?

1. Ondersteuning bij het beginnen en organiseren en leiden van spiegelbijeenkomsten. Ook wij hebben met vallen en opstaan moet leren een spiegelbijeenkomst tot een blijvend resultaat te laten leiden. Onze ervaring, kennis en kunde stellen wij graag ter beschikking. Dit doen wij aan de hand van een zeer praktisch draaiboek. Wij treden dan ook op als gespreksleider voor uw spiegelbijeenkomst.

2. Een aparte activiteit is de gerichte training voor (aanstaande) gespreksleiders.
Het gaat hier om een training verspreid over twee dagen die halfjaarlijks via open inschrijving wordt aangeboden. Deze opleiding is ook mogelijk ‘in company’. Een (vrijblijvend) aanvraagformulier vindt u onder het hoofd ‘Contact’.