Wie zijn wij


In 1999 zijn de eerste spiegelbijeenkomsten begonnen op de afdeling neonatologie van het AMC in Amsterdam. De resultaten waren zo treffend dat besloten werd deze methode ook uit te proberen bij andere afdelingen. Daarna vond introductie binnen de gehele AMC-organisatie plaats.

In 2001 werd huisarts Maria Mul (die al participeerde als gespreksleider) gevraagd coördinator voor de spiegelbijeenkomsten in het AMC te zijn. Zij ontwikkelde en verfijnde de methode en organiseerde een pool van gespreksleiders binnen het AMC.

Door publicaties bleven haar activiteiten niet onopgemerkt. Het AMC voerde en voert als beleid dat innovaties ook buiten het AMC gepresenteerd mogen worden en zo gaf mevrouw Mul veel workshops over het fenomeen ‘Spiegelbijeenkomsten’ en gaf zij vele trainingen voor gespreksleiders. Daarbij werkte zij intensief samen met Bob de Groot, psycholoog.

De laatste jaren heeft Jitta Miedema, senior-rechter en coach deze functie van co-trainer overgenomen.

Inmiddels zijn in meer dan 90% van de Nederlandse ziekenhuizen getrainde gespreksleiders voor de methode ‘Spiegelbijeenkomsten’ aanwezig.

Ondertussen heeft het werk van Maria Mul zich toegespitst op twee activiteiten:

  1. 1) Het ondersteunen van instellingen die spiegelbijeenkomsten willen invoeren (onder andere door zo’n bijeenkomst te begeleiden als voorbeeld).
  2. 2) Het trainen van a.s. gespreksleiders. Dat kan ‘in-company’, maar ook via open inschrijving.

Na bijna 10 jaar coördinatorschap in het AMC heeft mevrouw Mul per november 2011 het stokje binnen het AMC overgedragen. Maar voor ondersteuning en training blijft zij zich beschikbaar stellen. Voor haar is het vooral interessant dat ook andere sectoren binnen en buiten de zorg deze methode willen gaan toepassen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de rechtspraak en voor het onderwijs. Voor Maria Mul is het nieuwe per definitie een swingende uitdaging die haar motiveert!